Nešto Lepo / devetnaesta epizoda / o kafanama

Čitavi naraštaji su naučili da čitaju, pišu i računaju u kafani!

Dok se u Engleskoj, ili Francuskoj, generacije prepoznaju po tome ko je učio u Oksfordu, a ko u Kembridžu, ko neku Ekol Normal, a ko na Sorboni; mi, Srpčići smo mogli da se hvalimo ko je učio “Kod zlatnog burenceta”, a ko “Kod tri bagrema”, ko “Kod dva bela goluba”, a ko “Pod lipom”. I mora biti da je to ostavilo neki dublji trag u nama.

Share Button