O OPASNOJ VODI – Miroslav Mirković, Beograd, “Borba”, 1962. godina

“Mladi i novi pisac Slobodan Stojanović, raspolagao je ne samo jednom temom za koju se, za sada, radije jagme reporteri no dramski autori, već i hrabrom debatom one mladosti koja sa otvorenim očima a ne cvećem i bronzom prilazi herojima koji su bili i koji i dalje hoće da budu ljudski ranjivi i živi, odgovorni i prisutni. Sin poginulog narodnog heroja, situirani student koji u planinskom domu sreće drugove svoga oca, teško se, i gotovo neurotično, miri sa građanskim običajima i normama; on je formiran više milosrđem društva no radnom, stvaralačkom ideologijom i zato se sukobljava sa sebi najbližim penzionerima revolucije. Tema je, dakle ozbiljna, duboka i savremeno neodoljiva, iako je dramaturški aljkavo, a ponegde i ciničo tuširana.
Sala narodnih heroja na Prirodno-matematičkom fakultetu imala je čast da doživi trenutke vihornog, sponatnog i naseljenog pozorišta.”

 

Share Button