Nešto Lepo / sedma epizoda / o deci

Program, plan i glavna ideja ove epizode jeste, pomoći čoveku da sagleda i razume sebe. Sve je to podjednako važno kao što je i pomoći detetu da čita i piše, da otkrije svet i pamćenje. Tako se dete, koje kroz život postaje čovek, povezuje sa svetom i ljudima i nalazi svoje mesto „pod suncem“.

Share Button