O ČITANJU

Čitanje je jedna od najvećih sreća koje sam ja tokom života osvojio. Ja zaista mislim da čitati i pisati je gotovo isto stvaralaštvo. Veoma mnogo verujem u čitaoca, jer znam da on podiže tu katedralu koju pisac obori u reči. On svojom fantazijom, svojim znanjem, svojim iskustvom, svojom inteligencijom, svojom osećajnošću daje život knjizi. Pisac tu hoće da uzme i deo slave koji njemu ne pripada. Čitalac je taj koji od knjige pravi ponovo život. Stvara je jednako kao pisac. Hvalim čitaoca ne zbog toga da bih se dodvorio onome ko će otvoriti moju knjigu, nego hvalim i samog sebe kad otvaram knjige drugih pisaca. Duboko sam uveren da ima čitalaca koji su bolji od pisaca i koji od, da kažem, slabijih knjiga prave veće. Pročitao sam jedan esej Muzilov, koji kaže da nije istina da ima doba kada nema remek-dela, kad nema kolosalnih umetničkih ostvarenja, nego kaže ima doba kad nema remek-čitalaca, nema čitalaca koji su u stanju da pročitaju. Verujem u čitaoca koji čitajući telefonski imenik grada Beograda može da stvori Uliks.

SS

http://nestolepo.com/wp/nesto-kao-biografija/

Share Button