PROMOCIJA KNJIGE NEŠTO LEPO

Slobodan Stojanović je bio pravi umetnik dobrote. Sam je stvarao poniruće i opasne vode istinoljubivosti, ali je obilno pomagao da drugi stvaraju i da se ostvare. Njegova dela, drame, dramatizacije i serije odisala su dobrotom i verom u dobro. […] Slobodan Stojanović je za sobom ostavio umetnost svoje dobrote, ali i umetnost kao dobrotu, kao aproksimaciju drevnoj težnji da umetnost, dobrota i mudrost budu, ako ne jedno, a onda bar da budu u što harmoničnijem skladu.

Jovan Ćirilov “Umetnik dobrote”

 

Ako ima srećnih pisaca, onda je Stojanović srećan pisac: ono čemu se posvetio, nije mu ni daleko, a ni strano, već nešto blisko i intimno, ono sa čime je rastao, sa čime je srodjen, a sto staje u reč majka, ili maternji jezik, i sve što u sintagmu maternji jezik, koji Stojanovića očarava, staje, pod njom podrazumeva. Velika je sreća za pisca da od početka nadje i prepozna svoj svet, i nasluti svoju meru, nadje svoju “žicu”, ili svoj rudnik reči.

Muharem Pervić “Slobodan Stojanovic na ocenama zivota i teatra”

Share Button